Запознајте го Green X на Vatech

ЕНДО ФУНКЦИЈА СО ВИСОКА РЕЗОЛУЦИЈА 49.5 μm
ЗЕЛЕНО ВРЕМЕ НА СКЕНИРАЊЕ (CBCT 2.9 s)
ПОГОЛЕМ ИЗБОР НА ВИДНОТО ПОЛЕ – FOV (oд 4×4 до 16×15 см)
4-ВО-1 ДИГИТАЛЕН СИСТЕМ (PANO | CEPH | CBCT | MODEL)
ФУНКЦИЈА INSIGHT ЗА PANO (41 СЛОЕВИ)
3D СКЕНИРАЊЕ НА МОДЕЛ
МЕРЕЊЕ НА ДИШНИ ПАТИШТА
ОРТО АНАЛИЗА СО ПОМОШ НА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ЗЕЛЕНО ВРЕМЕ НА СКЕНИРАЊЕ

Green.X ги минимизира артефактите при движење и овозможува брзо работно време поради времето на скенирање. Продуцира извонредни дијагностички слики кои ќе бидат извор на гордост во секоја стоматолошка клиника.

ИЗБОР НА ПОВЕЌЕ ВИДНИ ПОЛИЊА – FOV

Green.X нуди низа во избор на видното поле. Таа функција овозможува корисникот да одбере оптимално видно поле – FOV, а со тоа да ја минимизира експозицијата во пределите кои не се предмет на интерес. Одбирањето на соодветна големина на FOV од 16×15, 16×9, 12×9, 8×8 5×5/4×4 е базирано според дијагностичките потреби. Тоа покрива цел виличен регион, синуси и лев/десен ТМЗ и одговара на сите случаи од орална хирургија, како и за планирање на мултипни имплантирања.

FOV 4×4/5X5     ЦЕНА: 1.800 ден.

FOV 8×5     ЦЕНА: 2.800 ден.

FOV 8X8     ЦЕНА: 2.800 ден.

FOV 12X9     ЦЕНА: 3.600 ден.

FOV 16X9     ЦЕНА: 4.500 ден.

FOV 16X15     ЦЕНА: 4.500 ден.

НАПРЕДЕН 4-ВО-1 ДИГИТАЛЕН РТГ ПАНОРАМСКИ СИСТЕМ

Green.X е напреден дигитален рендген панорамски систем кој инкорпорира PANO, CEPH, CBCT и MODEL Scan. Обезбедува висококвалитетни слики со ниска доза на радијација, комбинирајќи го акумулираното долгогодишно искуство на Vatech во поглед на процесирањето на сликите. Со тоа се подобрува прецизноста во дијагностицирањето и планирањето на третманите, а се зголемува и задоволството на пациентите.

ОПЦИЈА INSIGHT PANO

Опцијата Insight Pano е оспособена да прави повеќеслојни панорамски слики, наречени Insight Pano, кои овозможуваат уникатен преглед во длабочина на поединечна точка (41 слоеви). Insight 2.0 е дополнителна надоградба која се користи во секционирани FOV слики и овозможува преглед исклучиво на пределот кој ви е неопходен за анализа.

Green.X обезбедува прецизни и висококвалитетни снимки. Чисти и јасни панорамски слики нудат квалитетна дијагностика. Подобрените детали специјално во антериорната (предна) регија и корените на забите се јасно видливи. Овие доследни високо квалитетни снимки се новиот стандард на 2D панорамата.

NORMAL PAN
MAGIC PAN

За првпат, а со помош на MAGIC PAN опцијата добивате фантастична, чиста и јасна панорамска снимка. Автоматската обработка со помош на одличниот и напреден софтвер ја прочистува и го зголемува квалитетот на снимката. Таа е далеку почиста во пределот на инцизивите, канините, ТМЗ и забните корени.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА АПАРАТОТ И ЕКСПОЗИЦИЈА

Функција CT + Pano + Ceph + Model Scan
Фокусна точка 0.5 mm (IEC60336)
Видно поле 16×9 cm : 4×4, 5×5, 8×5, 8×8, 12×9, 16×9 cm
VOXEL големина 4×4 : 0.05 mm
5×5 : 0.08 mm / 0.12 mm
8×5 / 8×8 : 0.12 mm / 0.2 mm
12×9 / 16×9 : 0.2 mm / 0.3 mm
Време на скенирање PANO 4.0 sec / 14.1 sec
CEPH 1.9 sec / 4.9 sec
CBCT 2.9 sec / 9.0 sec
GRAY SCALE 14 Bit
Волтажа на тубата / Струјa 60 – 99 kVp / 4 – 16 mA
ЗАКАЖЕТЕ ДЕНЕС