IO снимање

IO значи интраорално снимање или снимање од внатрешноста на устата. РТГ апаратот EzRay Air, со кој го вршиме снимањето, ја намалува заматеноста и обезбедува дополнителна дијагностичка вредност на снимката со 0,4 мм фокусна точка.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА АПАРАТОТ И ЕКСПОЗИЦИЈА

Фокусна точка 0.4 mm (IEC 60336)
Волтажа на тубата (kV) 65 kV
Електрична енергија 3.0 mA
Време на експозиција 0.05 ~ 0.5 (0.01s зголемување)
Извор до растојание на кожата Min. 200 mm

Отчитувањето на IO снимките се прави со најнов мек силиконизиран сензор EZSENSOR SOFT кој при апликација Ве ослободува од болка и е лесен за позиционирање. Споредено со ригидните класични сензори нивото на болка при апликација во устата е намалено за 40%.

Предна регија
Моларна регија

Така поставен и со намалена болка рендген техничарот е во можност прецизно да го намести IO сензорот на регијата која е предмет на интерес. Збиените пиксели обезбедуваат конзистентно висока резолуција и чисти слики за прецизна дијагностика и план на третман.

EzSensor Soft сензорот е различен од сите други на пазарот. Тој е само 14.8 μm со теоретска резолуција од  33.7lp/mm.

ЦЕНА: 300 денари

ЗАКАЖЕТЕ ДЕНЕС