ПЛАНИРАЊЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ИМПЛАНТИ

НАВИГАЦИЈА СО ВИСТИНСКИ 3D СОФТВЕР, Ez3D-i

Овој иновативен и моќен софтвер овозможува детална обработка во 3 димензии – Axial/ Sagital/AP. Времето за обработка на сликите е многу заштедено, тоа ќе резултира со заштеда на време при анализите и зголемување на познавањето на пациентите за ртг снимките. Уживајте во анализата и комуникацијата со Ez3D-i.

Дијагноза
Висок Квалитет на VR
Smart Clipping
One Click Section

Симулација
Симулација за импланти во 3-чекори
Поглед од горе-надоле при симулација на импланти
Детектор при колизија на импланти

Консултација
Implant Clipping
3D густина на коска
EzCodi

Потребно е само 1 секунда за слики во cross-секција

ЗАКАЖЕТЕ ДЕНЕС